Beta version

Σχετικά

Η παρούσα εφαρμογή επιτρέπει τον έλεγχο εγκυρότητας των ψηφιακών υπογραφών που βασίζονται σε πιστοποιητικό που έχει εκδοθεί απο την Αρχή Πίστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου.

Σχετικά με τις Ψηφιακές Υπογραφές

Με το Π.Δ 150/2001 ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η Οδηγία 99/93/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου «Σχετικά με το κοινοτικό πλαίσιο για ηλεκτρονικές υπογραφές». Σύμφωνα με αυτό, μία ηλεκτρονική υπογραφή (δηλαδή δεδομένα σε ηλεκτρονική μορφή συνημμένα σε άλλα ηλεκτρονικά δεδομένα ή συσχετιζόμενα λογικά με αυτά που χρησιμεύουν ως μέθοδος απόδειξης της γνησιότητας) επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο, εφόσον πληροί τις ουσιαστικές και τυπικές προϋποθέσεις που προβλέπονται. Αυτό σημαίνει ότι υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, τα πρόσωπα που συμβάλλονται σε μία ηλεκτρονική συναλλαγή, και υπογράφουν ηλεκτρονικά, δεν μπορεί να την αρνηθούν. Επιπλέον κάθε πρόσωπο (φυσικό ή νομικό , ιδιωτικό ή δημόσιο) δεν μπορεί να μην κάνει δεκτό έγγραφο το οποίο έχει σταλεί ηλεκτρονικά και φέρει έγκυρη ηλεκτρονική υπογραφή. Ένας από τους σημαντικότερους , μέχρι σήμερα , ανασταλτικούς παράγοντες για την διάχυση της χρήσης ψηφιακών υπογραφών είναι ο υψηλός βαθμός τεχνογνωσίας που απαιτείται από την πλευρά του παραλήπτη προκειμένου να μπορέσει να προβεί σε έλεγχο εγκυρότητας μιας ηλεκτρονικής υπογραφής. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι απαιτείται η εγκατάσταση πρωτευουσών και υποκείμενων αρχών πιστοποίησης στο Certificate Strore του υπολογιστή , η ρύθμιση των εξυπηρετητών χρονοσήμανσης και η παραμετροποίηση των επιμέρους προγραμμάτων (π.χ Acrobat Reader). Τα παραπάνω πρέπει να γίνουν σε όλους τους υπολογιστές του χρήστη με διαφορετικά βήματα ανάλογα με τον τύπο και το λειτουργικό του υπολογιστή. Επιπλέον ο έλεγχος εγκυρότητας σε φορητές συσκευές είναι ανάλογα με τον τύπο της συσκευής , από ιδιαίτερα δύσκολος έως και αδύνατος.

Σχετικά με το DigitalVerifier

Ο παρών δικτυακός τόπος σχεδιάστηκε με σκοπό να διευκολύνει σημαντικά την διαδικασία ελέγχου της εγκυρότητας ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων , καθώς τα βήματα που απαιτούνται για να πραγματοποιηθεί ο έλεγχος περιορίζονται σημαντικά. Ο χρήστης κάνοντας Upload ένα ψηφιακά υπογεγραμμένο αρχείο θα παίρνει απάντηση σε φυσική γλώσσα σχετικά με την εγκυρότητα της υπογραφής και στοιχεία σχετικά με τον υπογράφοντα του εγγράφου. Σημειώνεται ότι η λειτουργικότητα που παρέχεται βρίσκεται ακόμα σε φάση ανάπτυξης και έτσι κάποιες λειτουργίες πιθανών να μην είναι ακόμα ενεργές (π.χ ο online έλεγχος των λιστών ανάκλησης πιστοποιητικών). Στην παρούσα έκδοση ο έλεγχος λειτουργεί σωστά μόνο για πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί απο την ΑΠΕΔ. Σταδιακά θα ενσωματωθούν επιπλέον έλεγχοι εγκυρότητας ωστέ να καλύπτονται όλοι οι πάροχοι πιστοποιητικών που έχουν εγκριθεί απο την ΕΕΤΤ. Ο πηγαίος κώδικας διατίθεται στο github